Duurzaam Beleggen bij Auréus

Share this post on:

Een man loopt in het kantoor van Auréus

Duurzaam beleggen wint steeds meer aan populariteit, omdat beleggers niet alleen financiële rendementen willen behalen, maar ook een positieve impact willen hebben op de samenleving en het milieu. Bij Auréus staat duurzaam beleggen centraal in de beleggingsadvies . In dit artikel bespreken we wat duurzaam beleggen inhoudt en hoe Auréus haar klanten helpt om op een verantwoorde manier te beleggen.

Wat is Duurzaam Beleggen?

Duurzaam beleggen, ook wel bekend als verantwoord beleggen of ESG-beleggen (Environmental, Social, and Governance), is een beleggingsstrategie die rekening houdt met milieu-, sociale en governancefactoren. Dit betekent dat bij het selecteren van beleggingen niet alleen naar financiële prestaties wordt gekeken, maar ook naar de impact op het milieu, de samenleving, en de bedrijfsvoering. Duurzaam beleggen streeft naar een balans tussen financieel rendement en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Principes van Duurzaam Beleggen

Bij duurzaam beleggen worden verschillende principes gehanteerd om ervoor te zorgen dat beleggingen een positieve impact hebben. Dit omvat het uitsluiten van bedrijven die betrokken zijn bij schadelijke activiteiten, zoals wapenhandel of kinderarbeid, en het bevorderen van bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij Auréus worden deze principes toegepast om een beleggingsportefeuille samen te stellen die niet alleen financieel rendement oplevert, maar ook bijdraagt aan een betere wereld.

Milieufactoren (Environmental)

Milieufactoren spelen een belangrijke rol bij duurzaam beleggen. Dit omvat het beoordelen van de ecologische voetafdruk van bedrijven, hun Vermogensbeheer , en hun inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Bij Auréus wordt veel aandacht besteed aan het selecteren van bedrijven die zich inzetten voor milieuduurzaamheid en groene initiatieven. Dit helpt om beleggingen te doen die bijdragen aan de bescherming van het milieu en de strijd tegen klimaatverandering.

Sociale Factoren (Social)

Sociale factoren omvatten de impact van bedrijven op de samenleving. Dit omvat zaken zoals arbeidsrechten, gezondheid en veiligheid van werknemers, en betrokkenheid bij de gemeenschap. Bij Auréus wordt gekeken naar de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven en hun inspanningen om positieve sociale impact te hebben. Dit helpt om te beleggen in bedrijven die zich inzetten voor eerlijke arbeidsomstandigheden, diversiteit en inclusie, en maatschappelijke betrokkenheid.

Governance Factoren (Governance)

Governance factoren hebben betrekking op de bedrijfsvoering en de manier waarop bedrijven worden bestuurd. Dit omvat zaken zoals transparantie, ethisch gedrag, en de rechten van aandeelhouders. Bij Auréus wordt beoordeeld hoe goed bedrijven worden bestuurd en of zij zich houden aan hoge normen van corporate governance. Dit helpt om te beleggen in bedrijven die ethisch en transparant opereren en die de belangen van aandeelhouders respecteren.

Integratie van ESG-factoren in de Beleggingsstrategie

Bij Auréus worden ESG-factoren geïntegreerd in de beleggingsstrategie om een duurzame beleggingsportefeuille samen te stellen. Dit omvat het uitvoeren van een grondige ESG-analyse van potentiële beleggingen en het selecteren van bedrijven die goed presteren op milieu-, sociale en governance-criteria. Door deze integratie helpt Auréus haar klanten om op een verantwoorde manier te beleggen en bij te dragen aan een betere wereld.

Impactbeleggen

Naast duurzaam beleggen biedt Auréus ook mogelijkheden voor impactbeleggen. Impactbeleggen gaat een stap verder dan duurzaam beleggen door expliciet te streven naar het realiseren van meetbare, positieve maatschappelijke en milieueffecten naast financiële rendementen. Dit omvat beleggingen in projecten en bedrijven die zich richten op specifieke doelen zoals hernieuwbare energie, gezondheidszorg, en onderwijs. Impactbeleggen stelt klanten in staat om direct bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen en een positieve impact te hebben op de wereld.

Duurzaam Beleggingsbeleid

Bij Auréus is duurzaam beleggen verankerd in het beleggingsbeleid. Dit omvat het opstellen van richtlijnen en criteria voor duurzame beleggingen, het monitoren van de ESG-prestaties van beleggingen, en het rapporteren over de impact van de beleggingsportefeuille. Door een duidelijk duurzaam beleggingsbeleid te hanteren, zorgt Auréus ervoor dat duurzaamheid een integraal onderdeel is van het beleggingsproces en dat klanten kunnen beleggen in lijn met hun waarden.

Voordelen van Duurzaam Beleggen

Duurzaam beleggen biedt verschillende voordelen voor beleggers. Naast het behalen van financiële rendementen, helpt duurzaam beleggen om risico’s te verminderen door te beleggen in bedrijven die zich houden aan hoge normen van duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Dit kan bijdragen aan stabielere en veerkrachtigere beleggingsportefeuilles. Bovendien stelt duurzaam beleggen beleggers in staat om een positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu, wat kan bijdragen aan een gevoel van voldoening en trots.

Conclusie

Duurzaam beleggen is een belangrijke trend in de beleggingswereld en biedt beleggers de mogelijkheid om financiële rendementen te behalen terwijl zij een positieve impact hebben op de samenleving en het milieu. Bij Auréus staat duurzaam beleggen centraal in de beleggingsstrategie, waarbij ESG-factoren worden geïntegreerd en impactbeleggen wordt gepromoot. Door een duidelijk duurzaam beleggingsbeleid te hanteren en aandacht te besteden aan milieu-, sociale en governancefactoren, helpt Auréus haar klanten om op een verantwoorde en duurzame manier te beleggen. Met duurzaam beleggen kunnen klanten niet alleen hun financiële doelen bereiken, maar ook bijdragen aan een betere wereld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *